Yöneticilerin Sorumlulukları

YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

 

Nazsan Makina yöneticilerinin, Etik Kurallar çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler;

 

  • Etik kuralları destekleyen bir kuruluş kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan, Etik Kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını Etik Kurallar konusunda eğitmekten, Etik Kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
  • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Genel Müdür’e en kısa sürede iletmekten,
  • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.

 

ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

 

Etik Kuralları ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.