Performans Yönetimi

Performans yönetimi
Her personel için yıllık hedef ve gelişim faaliyetlerinin belirlenmesi sonrasında Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık dönemlerde hedef gerçekleşmeleri izlenebilir. Yılda en az bir kere “Performans Değerlendirmesi” ve “Performans İzleme Görüşmesi” yapılır.Performans değerlendirme dönemi sonunda, personel ilgili döneme ait performans değerlendirme sonucu hakkında yazılı olarak bilgilendirilir. Personelin başarı priminin belirlenmesi, kişisel gelişiminin planlanmasında, yeni görevlere geçmesinde ve iş sözleşmesinin devamında bu değerlendirme esasları da dikkate alınır.