İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği iş süreçlerimizin temelinde yer alır. Tüm çalışanlarımızın temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun katkılarıyla, mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi ve eğitim çalışmaları yürütülmektedir.