Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve Gelişim
Kurum kültürü ve stratejileri ile İnsan Kaynakları politikaları doğrultusunda, bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları çerçevesinde ve işin gereklerine göre eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir. .Eğitim uygulamaları personelin kıdemine göre belirlenir.Personel, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, performansının ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim ve gelişim uygulamalarına katılmak ve bu konuda gereken tüm özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür.Şirket tarafından uzun süreli olarak yurtdışı veya yurtiçi eğitimine gönderilen personelden taahhütname alınır. Bu çalışma taahhütnamesinin esasları Şirket’çe belirlenir.Personelin mesleki ve bireysel gelişiminin sağlanması, NAZSAN ve personelin ortak yükümlülüğüdür.Personelin eğitimi ve gelişimi ile ilgili kayıtlar, özelliğine göre elektronik ortamda veya özlük dosyasında saklanır