Diğer Sorumluluklar

DİĞER SORUMLULUKLAR

 

Kuruluşumuz yöneticileri Etik Kuralların etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir kültürün oluşturulmasından sorumludur. Etik Kurallar Genel Müdür tarafından gözden geçirilip, kuruluşumuza duyurulur.

Çalışanların Etik Kurallar hakkında bilgilendirilir, kuralların anlaşılırlığının sağlanır, bu amaçla eğitimler verilir ve bu konunun çalışanlarla sürekli iletişim sağlanır. Şikâyet ve bildirimler zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulur ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonlar kararlılıkla alınır.

 

ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

 

Etik Kuralları ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.