Çalışanların Sorumlulukları

ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

 

Kuruluşumuz, çalışırken nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki Etik Kuralları detaylı olarak belirlemiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm Nazsan Makina çalışanlarının;

 

  • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
  • Etik Kuralları okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,
  • Kuruluşumuz için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili spesifik politika ve prosedürleri öğrenme,
  • Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine danışma,
  • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine yazılı veya sözlü olarak iletme sorumlulukları vardır.

 

ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

 

Etik Kuralları ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.